Award Winners

Name

Prizes

Class

Year

Shuanglin Dong; Xiangli Tian,etc.

National Science and Technology Progress Prizes

Second

2012

Dexing Wu; Xueen Chen,etc.

National Science and Technology Progress Prizes

Second

2011

Changhu Xue; Zhaojie Li,etc.

National Science and Technology Progress Prizes

Second

2010

Huajun Li; Defu Liu,etc.

National Science and Technology Progress Prizes

Second

2010

Wenbin Zhan; Yousheng Jian,etc.

National Technological Invention Prizes

Second

2010

Huashi Guan; Guangli Yu,etc.

National Technological Invention Prizes

First

2009

Zhenmin Bao; Rucai Wang,etc.

National Science and Technology Progress Prizes

Second

2008

Liangmin Yu; Huanzhi Xu,etc.

National Technological Invention Prizes

Second

2007